DataPitStop »Terms/DictionaryDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 304
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 363
Ashi Waza 05/21/2006 360
Gake 05/21/2006 354
Gari 05/21/2006 348
Goshi/Koshi 05/21/2006 355
Hane 05/21/2006 171
Hansoku Make 05/21/2006 142
Hantei 05/21/2006 173
Harai 05/21/2006 145
Jigo Hontai 05/21/2006 153
Kake 05/21/2006 144
Ki 05/21/2006 141
Kiai 05/21/2006 144
Ko 05/21/2006 154
Koshi Waza 05/21/2006 128
Kuzushi 05/21/2006 143
Nage 05/21/2006 196
Nage Waza 05/21/2006 119
O 05/21/2006 135
O Goshi 05/21/2006 151
OSoto Gari 05/21/2006 130
Shido 05/21/2006 160
Shizen Hontai 05/21/2006 163
Sono Mama 05/21/2006 155
Soto 05/21/2006 149
Te 05/21/2006 178
Te Waza 05/21/2006 131
Tsukuri 05/21/2006 175
Uchi 05/21/2006 151
Waza 05/21/2006 149
Yoshi 05/21/2006 169
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 104
Aka 05/21/2006 104
Bogyo 05/21/2006 112
Fusegi 05/21/2006 91
Hairi Kata 05/21/2006 108
Hikite 05/21/2006 91
Jikan 05/21/2006 91
Jita Kyoei 05/21/2006 107
Kappo 05/21/2006 106
Katate 05/21/2006 92
Kawazu Gake 05/21/2006 101
Kenka Yotsu 05/21/2006 111
Kohaku Shiai 05/21/2006 98
Komi 05/21/2006 95
Mata 05/21/2006 104
Morote 05/21/2006 100
Otoshi 05/21/2006 88
Ryote 05/21/2006 113
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 82
Shiaijo 05/21/2006 96
Shimpan 05/21/2006 86
Shiro 05/21/2006 85
Sukashi 05/21/2006 101
Tai 05/21/2006 91
Tai Sabaki 05/21/2006 92
Tentori Shiai 05/21/2006 87
Tsuri 05/21/2006 56
Tsurite 05/21/2006 71
Uki 05/21/2006 61
Ura 05/21/2006 80
Ushiro 05/21/2006 52
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 71
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 76
Fusen Gachi 05/21/2006 59
Gachi/Kachi 05/21/2006 69
Garami 05/21/2006 57
Joseki 05/21/2006 64
Juji gatame 05/21/2006 64
Junidan 05/21/2006 69
Kiken Gachi 05/21/2006 79
Kinsa 05/21/2006 55
Make 05/21/2006 68
Saga Gachi 05/21/2006 64
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 740
Ayumi Ashi 05/04/2006 640
Dojo 05/04/2006 583
Domo Arigato 05/04/2006 130
Gi 05/04/2006 574
Hai 05/04/2006 128
Hajime 05/04/2006 630
Hidari 05/04/2006 592
Iie 05/04/2006 117
Ippon 05/04/2006 120
Judoka 05/04/2006 596
Kata 05/04/2006 572
Kiyotsuke 05/04/2006 613
Koho Ukemi 05/04/2006 659
Koka 05/04/2006 116
Matte 05/04/2006 600
Migi 05/04/2006 598
Onegai-shimasu 05/04/2006 115
Osae Komi 05/04/2006 585
Randori 05/04/2006 602
Rei 05/04/2006 624
Rokkyu 05/04/2006 124
Seiza 05/04/2006 598
Sensei 05/04/2006 584
Shiai 05/04/2006 615