DataPitStop »Terms/DictionaryDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 265
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 316
Ashi Waza 05/21/2006 314
Gake 05/21/2006 304
Gari 05/21/2006 312
Goshi/Koshi 05/21/2006 319
Hane 05/21/2006 120
Hansoku Make 05/21/2006 100
Hantei 05/21/2006 119
Harai 05/21/2006 106
Jigo Hontai 05/21/2006 104
Kake 05/21/2006 97
Ki 05/21/2006 92
Kiai 05/21/2006 102
Ko 05/21/2006 102
Koshi Waza 05/21/2006 82
Kuzushi 05/21/2006 95
Nage 05/21/2006 139
Nage Waza 05/21/2006 81
O 05/21/2006 88
O Goshi 05/21/2006 103
OSoto Gari 05/21/2006 93
Shido 05/21/2006 107
Shizen Hontai 05/21/2006 104
Sono Mama 05/21/2006 110
Soto 05/21/2006 104
Te 05/21/2006 132
Te Waza 05/21/2006 90
Tsukuri 05/21/2006 114
Uchi 05/21/2006 109
Waza 05/21/2006 103
Yoshi 05/21/2006 116
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 71
Aka 05/21/2006 67
Bogyo 05/21/2006 77
Fusegi 05/21/2006 65
Hairi Kata 05/21/2006 74
Hikite 05/21/2006 63
Jikan 05/21/2006 59
Jita Kyoei 05/21/2006 69
Kappo 05/21/2006 78
Katate 05/21/2006 62
Kawazu Gake 05/21/2006 63
Kenka Yotsu 05/21/2006 65
Kohaku Shiai 05/21/2006 66
Komi 05/21/2006 63
Mata 05/21/2006 71
Morote 05/21/2006 64
Otoshi 05/21/2006 58
Ryote 05/21/2006 81
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 52
Shiaijo 05/21/2006 54
Shimpan 05/21/2006 47
Shiro 05/21/2006 49
Sukashi 05/21/2006 71
Tai 05/21/2006 54
Tai Sabaki 05/21/2006 55
Tentori Shiai 05/21/2006 59
Tsuri 05/21/2006 29
Tsurite 05/21/2006 36
Uki 05/21/2006 29
Ura 05/21/2006 42
Ushiro 05/21/2006 27
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 38
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 32
Fusen Gachi 05/21/2006 29
Gachi/Kachi 05/21/2006 35
Garami 05/21/2006 28
Joseki 05/21/2006 30
Juji gatame 05/21/2006 31
Junidan 05/21/2006 36
Kiken Gachi 05/21/2006 41
Kinsa 05/21/2006 24
Make 05/21/2006 33
Saga Gachi 05/21/2006 29
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 678
Ayumi Ashi 05/04/2006 585
Dojo 05/04/2006 540
Domo Arigato 05/04/2006 80
Gi 05/04/2006 532
Hai 05/04/2006 69
Hajime 05/04/2006 574
Hidari 05/04/2006 536
Iie 05/04/2006 70
Ippon 05/04/2006 78
Judoka 05/04/2006 549
Kata 05/04/2006 531
Kiyotsuke 05/04/2006 558
Koho Ukemi 05/04/2006 618
Koka 05/04/2006 75
Matte 05/04/2006 551
Migi 05/04/2006 542
Onegai-shimasu 05/04/2006 68
Osae Komi 05/04/2006 533
Randori 05/04/2006 554
Rei 05/04/2006 563
Rokkyu 05/04/2006 71
Seiza 05/04/2006 548
Sensei 05/04/2006 532
Shiai 05/04/2006 554