DataPitStop »Terms/DictionaryDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 245
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 281
Ashi Waza 05/21/2006 286
Gake 05/21/2006 279
Gari 05/21/2006 280
Goshi/Koshi 05/21/2006 289
Hane 05/21/2006 90
Hansoku Make 05/21/2006 74
Hantei 05/21/2006 78
Harai 05/21/2006 79
Jigo Hontai 05/21/2006 71
Kake 05/21/2006 70
Ki 05/21/2006 67
Kiai 05/21/2006 64
Ko 05/21/2006 67
Koshi Waza 05/21/2006 59
Kuzushi 05/21/2006 70
Nage 05/21/2006 61
Nage Waza 05/21/2006 59
O 05/21/2006 65
O Goshi 05/21/2006 67
OSoto Gari 05/21/2006 61
Shido 05/21/2006 66
Shizen Hontai 05/21/2006 70
Sono Mama 05/21/2006 76
Soto 05/21/2006 68
Te 05/21/2006 104
Te Waza 05/21/2006 61
Tsukuri 05/21/2006 68
Uchi 05/21/2006 74
Waza 05/21/2006 68
Yoshi 05/21/2006 73
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 58
Aka 05/21/2006 50
Bogyo 05/21/2006 54
Fusegi 05/21/2006 48
Hairi Kata 05/21/2006 50
Hikite 05/21/2006 49
Jikan 05/21/2006 46
Jita Kyoei 05/21/2006 52
Kappo 05/21/2006 53
Katate 05/21/2006 48
Kawazu Gake 05/21/2006 47
Kenka Yotsu 05/21/2006 47
Kohaku Shiai 05/21/2006 46
Komi 05/21/2006 46
Mata 05/21/2006 42
Morote 05/21/2006 48
Otoshi 05/21/2006 43
Ryote 05/21/2006 48
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 36
Shiaijo 05/21/2006 34
Shimpan 05/21/2006 31
Shiro 05/21/2006 31
Sukashi 05/21/2006 39
Tai 05/21/2006 31
Tai Sabaki 05/21/2006 39
Tentori Shiai 05/21/2006 30
Tsuri 05/21/2006 10
Tsurite 05/21/2006 12
Uki 05/21/2006 9
Ura 05/21/2006 12
Ushiro 05/21/2006 12
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 20
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 13
Fusen Gachi 05/21/2006 13
Gachi/Kachi 05/21/2006 12
Garami 05/21/2006 10
Joseki 05/21/2006 9
Juji gatame 05/21/2006 11
Junidan 05/21/2006 12
Kiken Gachi 05/21/2006 11
Kinsa 05/21/2006 11
Make 05/21/2006 13
Saga Gachi 05/21/2006 12
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 650
Ayumi Ashi 05/04/2006 542
Dojo 05/04/2006 502
Domo Arigato 05/04/2006 48
Gi 05/04/2006 497
Hai 05/04/2006 44
Hajime 05/04/2006 539
Hidari 05/04/2006 490
Iie 05/04/2006 39
Ippon 05/04/2006 43
Judoka 05/04/2006 509
Kata 05/04/2006 497
Kiyotsuke 05/04/2006 523
Koho Ukemi 05/04/2006 561
Koka 05/04/2006 41
Matte 05/04/2006 521
Migi 05/04/2006 497
Onegai-shimasu 05/04/2006 38
Osae Komi 05/04/2006 506
Randori 05/04/2006 514
Rei 05/04/2006 512
Rokkyu 05/04/2006 40
Seiza 05/04/2006 515
Sensei 05/04/2006 502
Shiai 05/04/2006 513